Test NemLek webu

Test NemLek webu

IMG_2309.jpg

European Journal of HP

Přihlášení

Login

Heslo

Zapamatovat

Nová anketa

Jaký je Váš názor na specializační obor nemocniční lékárenství?
 

20. kongres EAHP 2015

Zprávy SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv
clip_image009.jpg
Linkos pro odborníky
Interní stránky České onkologické společnosti.
Úvod

 

V sekci "Sdělení výboru SNL" najdete stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice proplácení nespotřebovaných balení léčivých přípravků zdravotnickým zařízením (pro registrované čtenáře).

Prezentace z kongresu nemlek ke stažení ve sekci "Prezentace z kongresů" ZDE (pro registrované uživatele)

 
PF 2015
Napsal uživatel Helena Rotterová   
Pondělí, 15 Prosinec 2014 17:15

Vážení a milí nemocniční lékárníci.
Už po několikáté mám tu milou příležitost popřát vám všem pěkné vánoce. Letos je to ale pro mě trochu výjimečná situace. Po mnoha letech – a právě s ohledem na svá mnohá léta -  jsem se rozhodla již nekandidovat do výboru SNL. Takže se s vámi závěrem tohoto roku 2014 loučím ve své roli předsedkyně SNL.
Děkuji vám všem, kteří jste mi po několik volebních období dávali svůj hlas.  Mnohým z vás děkuji za léta spolupráce, některým z vás s potěšením sděluji, že mi bylo radostí spolupracovat právě s vámi!
Vždycky jsem si vážila vaší důvěry a se stejnou důvěrou nyní vzhlížím ke členům nového výboru SNL. Myslím, že jste volili správně. A tak novému výboru přeji hodně neutuchajícího elánu, trpělivosti a nevyčerpatelné energie při prosazování zájmů nemocniční farmacie. Dále jim přeji hodně moc aktivních členů, aby cítili podporu, když se věci nedaří napoprvé a snadno. Věřte tomu, že vzájemná důvěra a úcta může přinést prosperitu našemu oboru. A právě to si nejvíc přejme do nového roku. Nic v práci by se však nedařilo bez osobní spokojenosti a zdraví.


Tak tedy PF 2015!


Helena Rotterová, předsedkyně SNL ČFS
 

 
Prezentace z 18. kongresu nemocničních lékárníků
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 26 Listopad 2014 22:19

V sekci "Prezentace z kongresů" naleznete soubory s přednáškami z 18. kongresu nemocničních lékárníků v Hradci Králové. Prezentace jsou uloženy v sekci pro registrované čtenáře, pro jejich zobrazení je nutné se přihlásit uživatelským jménem a heslem. Postupně budeme přidávat prezentace z dalšího programu.

 
Doporučené postupy pro vybrané činnosti lékáren
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 26 Listopad 2014 21:56
Po vydání Doporučených postupů pro konzultační činnost v lékárnách připravuje Česká lékárnická komora další standardy. Ve spolupráci se Sekcí nemocničních lékárníků ČFS se na jaře tohoto roku zahájil projekt Doporučené postupy pro vybrané činnosti lékáren. Jednotlivé standardy budou zaměřeny na odborné činnosti odehrávající se převážně v nemocničních lékárnách, v některých případech ale lze očekávat přesah i do lékáren veřejných. 
Cílem projektu je nastavit standard práce pro vybrané odborné činnosti farmaceutů, který bude použitelný pro různé nemocniční lékárny. Doporučené postupy se mohou stát výchozím bodem pro tvorbu vlastních dokumentů (směrnice, standardní operační postupy aj.). Praktický přínos budou mít při zavádění nových činností na pracovišti, zaškolování nových kolegů atd.
Na tvorbě každého doporučeného postupu se podílí tým odborníků z různých pracovišť. Dle povahy doporučeného postupu jsou ke spolupráci pozváni i odborníci z nelékárenského prostředí – lékaři, SUKL, hygienické stanice, konzultanti pro implementaci standardů kvality aj. 
Celý článek...
 
Pozvání do zimní Jihlavy. Pošesté (30.-31.1.2015)
Napsal uživatel michal hojný   
Úterý, 25 Listopad 2014 11:11

Vážené kolegyně a kolegové,

Před měsícem mi strašil v hlavě nápad – protáhnout Zimní konferenci o den. Stalo se totiž něco neskutečného – všichni pozvaní hosté potvrdili účast a navíc se další spíkři hlásili sami s aktuálními sděleními! Nakonec jsme se s Petrem Horákem rozhodli ponechat tradiční formát se začátkem v pátek hnedle po obědě. Ale pak to půjde ráz na ráz. Jeden vážený host za druhým. Jejich výčet hledejte raději na webu, určitě bych na někoho z nich zapomněl. Ale menu jejich institucí bude bohaté – MZd, VZP, SÚKL, FNM, ÚZIS, KMVS, HCI, AIFP, ČPZP, IKEM, MD (mateřská dovolená).

Z programu:

  • Hodnocení kvality nemocniční péče a vazba na činnost nemocničního lékárníka.
  • Transparentní spolupráce s výrobci – aktuální a budoucí možnosti a otazníky.
  • Reprocesing zdravotnických prostředků a co nového přináší nový zákon – netradičně ve dvou formátech – vážně a pak v sobotu nevážně.
  • Diskuzní blok nad aktuálními otázkami lékové politiky – tady se o otázky z pléna s ohledem na záplavu novinek platných od ledna 2015 rozhodně nebojíme
  • Na kávu pozve dr. Rotterová tentokrát dalšího exministra – pozvání přijal dr. Holcát. Kdo asi tak přijede za rok? 2014 - doc. Heger, 2015 – dr. Holcát, 2016 - ???
  • Co by to byla Zimní konference, kdyby chyběl blok klinické farmacie? Letos s hlavním tématem „Antibiotická profylaxe“
  • Legislativní workshop
  • Restart DRG aneb co je důležité o něm vědět
  • Lékárnické okénko

 

Že jsem na něco zapomněl?

Celý článek...
 
K programu 18. kongresu nemocničních lékárníků v Hradci Králové
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 14 Říjen 2014 09:55

Přinášíme akzuální informace k programu 18. kongresu nemocničních lékárníků. Podrobnosti na stránkách kongresu ZDE

Úvod bude patřit vyžádaným přednáškám.
Prof. Jiří Petera (FN Hradec Králové) – vývoj, změny v onkologii v ČR. Dále doc. Ladislav Dušek (ředitel ÚZIS) – Česká onkologie v číslech, včera a dnes.
prof. Jan Starý (FN Motol) – Současná dětská onkologie.
doc..Ladislav Slováček  (FN HK) – Paliativní péče
doc. Zdeněk Wilhelm –  Onkologické onemocnění a patofyziologické změny

Dále blok věnovaný nejčastějším onkologickým diagnózám:
dr Jan Dvořák (VFN Praha) Karcinom prostaty
dr. Petra Malá (FN HK) Karcinom plic
dr. Adam Paulík (FN HK) Karcinom prsu
dr. Pavel Vítek Kolorektální karcinom

Celý článek...
 
Podpora aktivní účasti na mezinárodních kongresech 2015
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 17 Září 2014 08:36

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor sekce nemocničních lékárníků nabízí členům SNL ČFS finanční podporu aktivní účasti (poster, či ústní sdělení) na zahraničních kongresech. Mezi pravidelně podporované akce patří především kongres EAHP:

20th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists - 25 - 27 March 2015, Hamburg, Germany

Pozor, deadline pro zaslání abstraktů na kongres je již 15. října 2014

Ze zaslaných abstraktů bude vybrán jeden, jehož autorovi bude proplacen registrační poplatek, náklady na ubytování, letenka/jízdenka. Technickou stránku účasti, tj. přihlášení na konferenci, ubytování, dopravu atd. si každý zařizuje sám.
Žádosti o podporu se zasílají předsedkyni sekce NL PharmDr. Heleně Rotterové, MBA ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) do 10. října 2014

 
Vykazování domácí parentrerální výživy - důležité!
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 17 Září 2014 08:21

Zveřejňujeme dopis ze SÚKL ohledně vykazování DPV: 

Vážený pane doktore,
Při vykazování DPV někteří Vaši kolegové nepoužívají platné kódy podskupiny 14, ale užívají kódy pro magistraliter nebo také užívají kódy i názvy dle vlastní „lidové tvořivosti“. Zjistila jsem to při kontrole hlášení dle LEK 13 z podkladů SÚKL. Domnívala jsem se, že podklady pro zdravotní pojišťovny a SÚKL jsou shodné. (?) Vždyť, na rozdíl od podskupiny 14, v podskupině 11 magistraliter nemají jistotu fixní úhrady.
Nerada Vás takto obtěžuji, ale  bylo by možné informovat všechny Vaše kolegy, aby správně používali při hlášení na SÚKL kódy a názvy dle seznamu IPLP pro podskupinu 14 DPV.
S pozdravem

Jitka Pavlíková
Odborný hodnotitel
Sekce cenové a úhradové regulace SÚKL

 
Prosba o vyplnění - anketa EMA - stability upravovaných LP
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 13 Srpen 2014 23:01

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

pracovní skupina Evropské lékové agentury (EMA) se obrátila na Evropskou asociaci nemocničních lékárníků (EAHP) se žádostí o součinnost při revizi souboru údajů o stabilitách upravovaných léčivých uváděných v Souhrnech údajů o přípravku (SPC). Vzhledem k tomu, že i ze své praxe víme, že množství údajů o stabilitách, potenciálně využitelných solventech, či vhodných koncentracích finálních roztoků bývají často uváděny v nedostatečné míře, považujeme snahu EMA o nápravu v této oblasti za nanejvýš prospěšnou.

Budeme velmi rádi, pokud byste našli 5–10 minut na vyplnění online dotazníku (případně můžete na dotazník přejít pomocí QR kódu níže). Dotazník je v angličtině; pro Vaše pohodlí naleznete zde překlad otázek do češtiny. EAHP poskytne Evropské agentuře sumarizovaný a anonymizovaný výsledek průzkumu mezi nemocničními lékárníky.

Celý článek...
 
Zpráva z European Summit on Hospital Pharmacy
Napsal uživatel Marek Lžičař   
Pátek, 08 Srpen 2014 00:49

Evropská asociace nemocničních lékárníků uspořádala v Bruselu ve dnech 14.-15. května 2014 mezinárodní setkání nemocničních lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků a zástupců pacientů s názvem European Summit on Hospital Pharmacy. Setkání se zúčastnili zástupci 31 profesních organizací nemocničních lékárníků z celé Evropy, kteří společně se zástupci další zdravotnických profesních organizací a za účasti několika pacientských sdružení úspěšně zakončili více než půl roku trvající přípravy této události schválením praktických oborových standardů.

Celý článek...
 
Registrace na 18. kongres nemocničních lékárníků 2014 spuštěna
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 04 Srpen 2014 00:58

Dovolujeme si informovat, že byly spuštěny nové webové stránky kongresu nemocničních lékárníků. Zároveň se stránkami je také otevřena registrace/ubytování na letošní 18. kongres nemocničních lékárníků, který se uskuteční ve dnech 14.-16.11.2014 v Hradci Králové.

Stránky naleznete na adrese: http://www.kongresnemlek.cz/

Využijte možnosti se registrovat s předstihem za snížený registrační poplatek.

Celý článek...
 
18. kongres nemlek - 14.-16.11.2014, Hradec Králové
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 04 Srpen 2014 00:50

Vážení kolegové,

Sekce nemocničních lékárníků ČFS ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS a pod záštitou Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádá již 18. kongres nemocničních lékárníků.

Hlavním tématem letošního kongresu bude komplexní péče o onkologického pacienta, vývoj a perspektivy v onkologii, paliativní péče, psychologické aspekty, výživa onkologicky nemocných, kompenzační pomůcky pro pacienty, hematoonkologie včetně transplantací. Součástí kongresu budou již tradičně workshopy klinické a onkologické farmacie. Kromě vyžádaných prezentací zazní také volná sdělení k tématům úzce souvisejícím s nemocničním lékárenstvím. Nedílnou součástí každého kongresu nemocničních lékárníků jsou firemní prezentace. Na základě zkušeností s pořádáním předešlých kongresů, kterých se zúčastnilo až 550 lékárníků, věříme, že Vám budeme mít co nabídnout.

Vlastní kongres proběhne v termínu od 14. - 16. 11. 2014 v prostorách Univerzity Hradec Králové. Kongres nemocničních lékárníků zajišťuje organizační výbor ve spolupráci s organizující agenturou GUARANT International.

Vážení kolegové, další rozvoj naší praxe se neobejde bez Vaší účasti.

Těšíme se, že v listopadu 2014 spolu strávíme příjemné tři dny.

Se srdečným pozdravem,

Mgr. Jiří Kotlář
předseda organizačního výboru kongresu

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 15

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 9 

Počet zobrazení

Počet zobrazení článků : 1629004

 partnerské weby www.nemlek.cz  

Ceska_lekarnicka_komora 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack