Terapie rifaximinem pro pacienty se syndromem dráždivého tračníku (IBS) bez zácpy Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:02
Dr. Mark Pimentel a kolektiv ze studie TARGET provedli 2 identické dvojitě slepé placebem kontrolované studie fáze 3 (TARGET 1 a TARGET 2). Pacienti s IBS bez zácpy byli randomizováni na minimálně absorbované antibiotikum rifaximin 550 mg nebo placebo 3x denně po dobu 2 týdnů a byli sledováni dalších 10 týdnů. Týdně byl stanovován primární endpoint – proporce pacientů s adekvátní úlevou od celkových symptomů IBS a klíčový sekundární endpoint – proporce pacientů s adekvátní úlevou od nadýmání v souvislosti s IBS. Adekvátní úleva byla definována jako samohlášená úleva od symptomů po dobu alespoň 2 z prvních 4 týdnů po léčbě. Další sekundární endpointy zahrnovaly procento pacientů s odpovědí na léčbu stanovovanou denním samohodnocením celkových symptomů IBS a individuálních symptomů nadýmání, bolesti břicha a konsistence stolice během 4 týdnů po léčbě a během celých 3 měsíců studie.
Signifikantně více pacientů ve skupině rifaximinu než u placeba mělo adekvátní úlevu od celkových symptomů IBS během prvních 4 týdnů po léčbě (40,8% vs 31,2%, P = 0,01 u TARGET 1; 40,6% vs 32,2%, P = 0,03 u TARGET 2; 40,7% vs 31,7%, P < 0,001 u kombinace obou studií). Podobně více pacientů s rifaximinem než s placebem mělo adekvátní úlevu od nadýmání (39,5% vs 28,7%, P = 0,005 u TARGET 1; 41,0% vs 31,9%, P = 0,02 u TARGET 2; 40,2% vs 30,3%, P < 0,001 u kombinace studií). Navíc signifikantně víc pacientů s rifaximinem mělo na léčbu odpověď stanovovanou denním hodnocením symptomů IBS, nadýmání, bolesti břicha a konsistence stolice. Incidence nežádoucích příhod byla podobná u obou skupin.
U pacientů s IBS bez zácpy poskytovala léčba rifaximinem po dobu 2 týdnů signifikantní úlevu od symptomů IBS, nadýmání, bolesti břicha a vodné stolice.
Zdroj: N Engl J Med 2011; 364: 22-32

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Úterý, 26 Duben 2011 22:03