Hodnocení účinnosti topického iod-povidonu a různých typů fluorochinolonů při sterilizaci bakteriální flory na spojivce Tisk
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Pondělí, 07 Listopad 2011 18:10
Dr. Coskun M. a kolektiv prospektivně analyzovali 164 očí 164 pacientů s operací katarakty. Spojivkové kultury byly získány 1 den před operací bez jakékoliv topické aplikace u všech pacientů. Spojivková flora byla zkoušena u 53 očí 53 pacientů (skupina I) 15 minut po aplikaci 5% topického iod-povidonu v den operace. Ve skupině II dostávalo 54 očí 54 pacientů 1 kapku 0,3% ciprofloxacinu ve 24 hodin 1 den před operací a 4 kapky v 15-minutových intervalech v den operace. Dalších 57 očí 57 pacientů (skupina III) dostávalo 0,3% ofloxacinu ve stejném aplikačním režimu jako ciprofloxacin. Spojivkové kultury byly vzaty u všech pacientů 15 minut po poslední kapce topického antibiotika.
Pouze koaguláza-negativní stafylokoky byly izolovány z předléčebné kultury v 75,4% skupiny I, 72,2% skupiny II a 59,6% skupiny III. U dalších pacientů byly identifikovány jiné typy bakterií jako  Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Proteus spp. a Micrococcus spp. Předléčebná spojivková flora skupiny I a skupiny II byla podobná (P > 0,05), ale byla signifikantně rozdílná ve skupině III (P < 0,05). Po topické aplikaci nebyl nalezen žádný bakteriální růst u 77,3% ve skupině I, 92,5% ve skupině II a 66,6% ve skupině III. Rozdíl mezi skupinami I a III byl nesignifikantní (P > 0,05), ale bakteriální eradikační účinnost byla signifikantně vyšší ve skupině II než u ostatních skupin (P < 0,05). Poléčebné kultury ukázaly stejnou bakteriální floru jako předléčebné kultury v 14,9% skupiny I, 1,8% skupiny II a 19,2% skupiny III. Rozdíl mezi skupinami I a III byl statisticky nesignifikantní (P > 0,05) a rozdíl mezi skupinou II a ostatními skupinami byl statisticky signifikantní (P < 0,05). Různé typy bakteriálního růstu vykázaly 4 oči (7,5%) z předléčebné flory skupiny I, což bylo vidět u 3 očí (5,5%) skupiny II a 8 očí (14%) skupiny III. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky nesignifikantní (P > 0,05).
Zdá se, že ciprofloxacin je účinnější ve sterilizaci spojivky. Vzhledem k vysoké variabilitě bakteriální flory v předléčebné periodě u ofloxacinu se ofloxacin zdá být lepší než iod-povidon v redukci bakteriální flory na spojivce.
Zdroj: Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics (Aug 2011)

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář