Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Účinnost agomelatinu u velké depresivní poruchy – metaanalýza a hodnocení
Účinnost agomelatinu u velké depresivní poruchy – metaanalýza a hodnocení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Pondělí, 07 Listopad 2011 18:13
Dr. Singh S.P. a kolektiv zkoumali randomizované dvojitě slepé studie srovnávající agomelatin s placebem nebo antidepresivem u velké depresivní poruchy. Vybírali je z databází PubMed, CINAHL, Cochrane Library, EMBASE a PsycINFO. Hlavním výstupním měřítkem byla změna v závažnosti deprese jako výsledek intervence. Z každé zvolené studie byla extrahována data nezbytná ke kalkulaci SMD (standardized mean difference) výstupu a dalších vybraných parametrů, které pravděpodobně ovlivnily hlavní výstup. Rozměry souhrnného efektu z různých skupin a podskupin byly kalkulovány ze SMD mezi agomelatinem a kontrolou (placebo nebo antidepresivum).
Nalezeno bylo 9 studií zahrnujících 3943 těžkých případů deprese na agomelatinu (n = 2390) a placebu (n = 689) nebo antidepresivu (n = 864). Agomelatin (n = 1274) stál nad placebem (n = 689) v malém rozdílu (SMD -0,26; P = 3,48) a superiorita agomelatinu (n = 834; dávka ≥ 25 mg/den) nad antidepresivy (paroxetin, fluoxetin, sertralin, venlafaxin; n = 864) byla ještě menší (SMD -0,11; P = 0,02).
Zdroj: Int J Neuropsychopharmacol 1-12; Aug 2011

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack