Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Srovnání účinnosti rosuvastatinu s atorvastatinem u pacientů s akutním koronárním syndromem
Srovnání účinnosti rosuvastatinu s atorvastatinem u pacientů s akutním koronárním syndromem PDF Tisk Email
Dr. Pitt B. a kolektiv z Department of Internal Medicine, University of Michigan School of Medicine, Ann Arbor v Michiganu v rámci studie LUNAR srovnávali účinnost rosuvastatinu s atorvastatinem ve snižování LDL cholesterolu u pacientů s akutním koronárním syndromem. Dospělí pacienti, kteří byli hospitalizováni během 48 hodin od prvních symptomů, byli randomizováni (n = 825) na open-label léčbu jednou denně rosuvastatinem 20 mg (RSV20), rosuvastatinem 40 mg (RSV40) nebo atorvastatinem 80 mg (ATV80) po dobu 12 týdnů. Pacienti byli hodnoceni 2., 6. a 12. týden. Primárním endpointem byla účinnost léčby ve snížení LDL cholesterolu v průměru po 6 až 12 týdnech. Stanovovány byly změny v jiných lipoproteinech včetně HDL cholesterolu a bezpečnost. Byla použita kovariantní analýza pro srovnání středních rozdílů metodou nejmenších čtverců mezi každým rosuvastatinovým režimem a atorvastatinovým režimem.
Účinnost RSV40 ve snížení LDL byla signifikantně větší než ATV80 (46,8% vs 42,7%; P = 0,02). Snížení LDL pomocí RSV20 bylo podobné jako ATV80. Zvýšení HDL bylo signifikantně větší u RSV40 (11,9%; P < 0,001) a RSV20 (9,7%; P < 0,01) než u ATV80 (5,6%). RSV40 byl také signifikantně účinnější než ATV80 ve zlepšení většiny dalších veličin sekundární účinnosti, zatímco účinky RSV20 na tyto parametry byly celkově podobné jako u ATV80. Všechny tři režimy po dobu 12 týdnů byly celkově dobře snášeny.
Výsledky studie LUNAR tedy ukazují, že RSV40 účinněji snižuje LDL, zvyšuje HDL a zlepšuje další krevní lipidové parametry než ATV80 u pacientů s akutním koronárním syndromem.
Zdroj: Am J Cardiol 2012 Feb 21. [Epub ahead of print]

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack