Riziko Parkinsonovy choroby (PD) může být nižší u uživatelů statinů Tisk
Statiny by mohly mít protizánětlivé a imunomodulační účinky, což vede k hypotéze, že by mohly mít také neuroprotektivní účinky. Výsledky studií jsou však nesourodé. Nová prospektivní observační studie Dr. Gao a kolektivu z Harvard Medical School and Brigham and Women´s Hospital v Bostonu použila kohorty z Nurses´ Health Study a Health Professionals Follow-up Study ke stanovení spojitosti užívání statinů s rizikem Parkinsonovy choroby (PD). Analýza zahrnovala 38192 mužů z Health Professionals Follow-up Study a 90874 žen z Nurses´ Health Study. Informace o pravidelném užívání látek snižujících cholesterol byla získána pomocí dotazníku v roce 1994. Jen asi 70% uživatelů aktuálně užívalo statiny.
Během 12 let sledování (1994 až 2006) zdokumentovali výzkumníci 644 případů PD – 338 žen a 306 mužů. Sdružené relativní riziko RR pro PD bylo 0,74 (95% CI 0,54 až 1,00; P = 0,049) pro srovnání uživatelů statinů s neuživateli. Po přepočtu na několik potenciálně matoucích faktorů včetně věku, kouření, spotřeby kofeinu a užívání ibuprofenu to bylo RR 0,62. Přítomna byla signifikantní interakce mezi statiny a věkem ve vztahu k riziku PD (P pro interakci = 0,03), přičemž signifikantní protektivní efekt byl zjevný u subjektů mladších 60 let na začátku sledování (RR 0,31; 95% CI 0,11 až 0,86; P = 0,02), ale ne u starších 60 let (RR 0,83; 95% CI 0,60 až 1,14; P = 0,25).
Protektivní efekt je tedy pravděpodobný, ale výsledky jsou smíšené. Limitacemi analýz může být to, že v roce 1994 užívalo statiny 72% pacientů, v roce 1996 už to bylo 80% a v roce 2000 více jak 90%, dále nedostatek informací o užívání jednotlivých specifických statinů a jejich rozdílné schopnosti pronikat do mozku (například lovastatin a simvastatin mají větší schopnost procházet hematoencefalickou bariérou než atorvastatin). Statiny můžou také mít nepříjemný efekt na snižování plazmatické hladiny coenzymu Q10, který sám o sobě může být protektivní u PD.
Studie byla podpořena National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Dr. Xiang Gao byl konzultantem Teva Pharmaceuticals.
Zdroj: Arch Neurol 2012; 69: 380-384

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář