Terapeutický efekt betablokátorů u triple-negativní rakoviny prsu (TNBC) u postmenopausálních žen Tisk
Současné epidemiologické studie předpokládají, že betablokátory (BB) zlepšují prognozu rakoviny. Ve světle této evidence provedli Dr. Botteri E. a kolektiv hodnocení možného terapeutického efektu BB u pacientů s TNBC. Identifikovali 800 postmenopuzálních žen operovaných mezi lety 1997 a 2008 pro brzkou primární TNBC. Efekt užívání BB na riziko rekurence BC a smrti byl hodnocen srovnáním modelů rizika a Cox regresní přežití.
Při diagnoze rakoviny 74 (9,3%) žen užívalo BB. Střední věk byl 62 let u uživatelek a 59 let bez BB (p = 0,02). Uživatelky i neuživatelky byly podobně rozděleny podle všech nádorových charakteristik.
5letá kumulativní incidence BC případů byla 13,6% u BB uživatelek a 27,9% u neuživatelek (p = 0,02). Prospěšný dopad BB zůstal statisticky signifikantní u multivariabilní analýzy (HR 0,52; 95% CI 0,28-0,97) po přepočtu na věk, stádium nádoru, léčbu, peritumorální vaskulární invazi, užívání jiných antihypertensiv, antitrombotik a statinů. Pro metastázy a BC smrti byla  přepočítaná HR 0,32 (95% CI 0,12-0,90) a 0,42 (95% CI 0,18-0,97), respektive, ve prospěch BB. Hypertenze, antihypertenziva, antitrombotika a statiny neměly dopad na prognozu.
U této série postmenopauzálních TNBC pacientek bylo užívání BB spojeno se signifikantním snížením rizika rekurence BC, metastáz a smrti. Měly by být urgentně přešetřeny inovativní terapeutické strategie zahrnující BB u onkologických pacientů.
Zdroj: Breast Cancer Research and Treatment (Aug 2013)
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář