Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Phentermin plus topiramat jsou efektivní a bezpečné v léčbě extrémní obezity
Phentermin plus topiramat jsou efektivní a bezpečné v léčbě extrémní obezity PDF Tisk Email
Dr. Scott Kahan a kolektiv z National Center for Weight and Wellness ve Washingtonu DC provedli studii EQUIP u osob s BMI ve výchozím stavu ≥ 45 kg/m2 bez horního limitu. 56-týdenní studie fáze 3 byla dvojitě slepá placebem kontrolovaná. Randomizováno bylo 1267 subjektů na placebo (n = 125), phentermin 3,75 mg + topiramat 23 mg s prodlouženým uvolňováním (n = 63) nebo phentermin 15 mg + topiramat 92 mg s prodlouženým uvolňováním (n = 117).
Výsledky ukázaly střední procentní ztrátu hmotnosti -2%, -8% a -15%, respektive (P < 0,005 vs placebo). Navíc 22%, 64% a 83% kompletujících dosáhlo ztráty hmotnosti ≥ 5%, respektive, a 9%, 31% a 69% dosáhlo ztráty hmotnosti ≥ 10%, respektive (P < 0,01 vs placebo, všechna srovnání). Navíc se vyskytlo signifikantní zlepšení v triglyceridech (-16% vs -6%) a hladinách glukozy nalačno (-3 mg/dl vs 0,4 mg/dl) u phenterminu 15mg + topiramatu 92 mg ve srovnání s placebem.
Nejběžnějšími nežádoucími příhodami byly bolest hlavy, zácpa, sucho v ústech a parestezie.
Zdroj: Presentation title: Effects of Phentermine and Topiramate Extended-Release (PHEN/TPM ER) on Weight Loss (WL) in Patients With a Baseline Body Mass Index (BMI) ≥45 kg/m2. Abstract T-P-3143
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack