Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Tigecyklin může být alternativou ke standardní terapii těžké infekce Clostridium difficile (CDI)
Tigecyklin může být alternativou ke standardní terapii těžké infekce Clostridium difficile (CDI) PDF Tisk Email
Dr. Balint Gergely Szabo a kolektiv z St. Stephan and St. Ladislaus Hospital-Clinic v Budapešti prezentovali na 2016 European Congress of Clinical Micobiology and Infectious Disease (ECCMID) výsledky retrospektivních case-control analýz hospitalizovaných pacientů z období leden 2014 – říjen 2015. Do skupiny případů byli zahrnuti pacienti léčení tigecyklinem po dobu 48 hodin nebo více. Kontroly dostávaly doporučenou standardní terapii vancomycinu s/bez metronidazolu a byly zahrnuty do případů v poměru 1:1 pomocí identických ATLAS skore. Diagnoza těžké CDI byla založena na potvrzení toxigenního C difficile z neformované stolice enzymovou immunoassay, která simultánně detekovala glutamát dehydrogenázu (GDH) a toxiny A+B. Primárním výstupem byla analýza klinické úzdravy.
Kohorta měla 359 pacientů s těžkou CDI. Jako první linie byl tigecyklin podáván 7 (15,6%) pacientům, 38 (84,4%) jej dostávalo jako druhou nebo třetí linii terapie. Poměr úzdravy byl signifikantně větší u pacientů s tigecyklinem (75,6% vs 53,3%; P = 0,04). Poměry celkové a 90tidenní mortality byly nižší u případů (37,8% vs 46,7%, P = 0,5; 4,4% vs 11,1%, P = 0,4), nemocniční mortalita byla podobná mezi skupinami (33,3% vs 35,6%; P = 1,0). Poměry nemocničního, 90tidenního a celkového relapsu se nelišily mezi případy a kontrolami (6,7% vs 8,9%, P = 1,0; 8,9% vs 8,9%, P = 1,0; 15,6% vs 17,8%, P = 1,0). Colektomie byla potřeba jen v kontrolní skupině. Celkové komplikace a poměry sepse byly signifikantně nižší u tigecyklinu (28,9% vs 53,3%, P = 0,03; 15,6% vs 40,0%, P = 0,01). Poměry toxického megacolonu byly stejné (6,7% vs 6,7%) a poměry ilea byly frekventnější u případů (11,1% vs 8,9%; P = 1,0).
Tyto povzbudivé výstupy doporučují tigecyklin k užití jako alternativní léčbu v případech těžké CDI refraktorní ke standardní terapii.
 
Zdroj: Presentation title: Use of Intravenous Tigecycline in Patients With Severe Clostridium difficile Infection: a Retrospective Case-Control Study. Abstract 4680
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack