Tigecyklin může být alternativou ke standardní terapii těžké infekce Clostridium difficile (CDI) Tisk
Dr. Balint Gergely Szabo a kolektiv z St. Stephan and St. Ladislaus Hospital-Clinic v Budapešti prezentovali na 2016 European Congress of Clinical Micobiology and Infectious Disease (ECCMID) výsledky retrospektivních case-control analýz hospitalizovaných pacientů z období leden 2014 – říjen 2015. Do skupiny případů byli zahrnuti pacienti léčení tigecyklinem po dobu 48 hodin nebo více. Kontroly dostávaly doporučenou standardní terapii vancomycinu s/bez metronidazolu a byly zahrnuty do případů v poměru 1:1 pomocí identických ATLAS skore. Diagnoza těžké CDI byla založena na potvrzení toxigenního C difficile z neformované stolice enzymovou immunoassay, která simultánně detekovala glutamát dehydrogenázu (GDH) a toxiny A+B. Primárním výstupem byla analýza klinické úzdravy.
Kohorta měla 359 pacientů s těžkou CDI. Jako první linie byl tigecyklin podáván 7 (15,6%) pacientům, 38 (84,4%) jej dostávalo jako druhou nebo třetí linii terapie. Poměr úzdravy byl signifikantně větší u pacientů s tigecyklinem (75,6% vs 53,3%; P = 0,04). Poměry celkové a 90tidenní mortality byly nižší u případů (37,8% vs 46,7%, P = 0,5; 4,4% vs 11,1%, P = 0,4), nemocniční mortalita byla podobná mezi skupinami (33,3% vs 35,6%; P = 1,0). Poměry nemocničního, 90tidenního a celkového relapsu se nelišily mezi případy a kontrolami (6,7% vs 8,9%, P = 1,0; 8,9% vs 8,9%, P = 1,0; 15,6% vs 17,8%, P = 1,0). Colektomie byla potřeba jen v kontrolní skupině. Celkové komplikace a poměry sepse byly signifikantně nižší u tigecyklinu (28,9% vs 53,3%, P = 0,03; 15,6% vs 40,0%, P = 0,01). Poměry toxického megacolonu byly stejné (6,7% vs 6,7%) a poměry ilea byly frekventnější u případů (11,1% vs 8,9%; P = 1,0).
Tyto povzbudivé výstupy doporučují tigecyklin k užití jako alternativní léčbu v případech těžké CDI refraktorní ke standardní terapii.
 
Zdroj: Presentation title: Use of Intravenous Tigecycline in Patients With Severe Clostridium difficile Infection: a Retrospective Case-Control Study. Abstract 4680
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář