Prazosin je účinný v léčbě spánkových problémů u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) Tisk
Dr. Balwinder Singh a kolektiv z University of North Dakota v Grand Forks prohledávali velké databáze během srpna 2015 pro randomizované kontrolované studie pacientů s PTSD, které porovnávaly prazosin s placebem nebo kontrolou. Ze 402 sledovaných studií výzkumníci zahrnuli 6 studií sestávajících z 280 pacientů (80% mužů) s PTSD v systematickém přehledu a 5 studií zaznamenávajících 230 pacientů v metaanalýze.
Podle metaanalýzy se u pacientů s prazosinem signifikantně zlepšily noční můry (standardizovaný střední rozdíl SMD 1,01; 95% CI 0,72 až 1,30), stejně jako celkové symptomy PTSD (SMD 0,77; 95% CI 0,48 až 1,06) a klinické globální zdraví (SMD 0,94; 95% CI 0,6 až 1,29) ve srovnání s těmi, kdo užívali placebo nebo kontrolu. Podle systematického přehledu zlepšoval prazosin kvalitu spánku (SMD 0,87; 950 CI 0,55 až 1,19), obsah snů, celkový čas spánku (střední rozdíl 82,54 minut; 95% CI 50,15 až 114,93) a symptomy hypervybuzení (SMD 1,04; 95% CI 0,23 až 1,84). Prazosin pomohl pacientům s potíží usnout nebo udržet spánek, ale efekt nebyl signifikantní (P = 0,08) pravděpodobně kvůli malému počtu stanovených studií. Prazosin nezlepšil symptomy znovuprožívání/obtěžování a vyhýbání se.
Výzkumníci nenašli žádnou nebo jen malou heterogenitu mezi studiemi u většiny výstupů. Vedlejší efekty byly slabé. Tým kalkuloval SMD se standardní chybou pro každou studii a užil model náhodných efektů pro kalkulaci souhrnných SMD, stejně jako Cochranův Q test a chí-kvadrát ke stanovení heterogenity. 
 
Zdroj: 169th Annual Meeting of the American Psychiatric Association (APA). May 2016. Presentation title: Efficacy of Prazosin in Post-Traumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář