Ozanimod indukuje remisi ulcerativní kolitidy Tisk
Ozanimod (RPC1063) je nová molekula nové skupiny imunoterapeutických látek, uvězňuje bílé krvinky v lymfatických nodech a brání tak jejich úniku do střeva, kde působí zánět. Navíc snižuje rektální krvácení a léčí střevní slizniční výstelku. Dr. William J. Sandborn a kolektiv z University of California San Diego School of Medicine provedli studii fáze 2, randomizovali 197 pacientů se střední až těžkou ulcerativní kolitidou na ozanimod 0,5 mg, 1,0 mg nebo placebo. Pro měření aktivity choroby bylo použito Mayo Clinic skore ve škále 0 až 12, kde vyšší skore indikuje větší závažnost choroby. Primárním výstupem byla klinická remise (Mayo Clinic skore ≤ 2 bez subskore > 1) za 8 týdnů.
Primární výstup se objevil u 16% s 1 mg a u 14% s 0,5 mg ozanimodu ve srovnání se 6% s placebem (P = 0,048 a 0,14, respektive). Rozdíly mezi 0,5 mg ozanimodu a placebem nebyly signifikantní. Klinická odpověď (snížení Mayo Clinic skore o ≥ 3 body a ≥ 30% a snížení subskore rektálního krvácení o ≥ 1 bod nebo subskore ≤ 1) za 8 týdnů se objevilo u 57% s 1 mg a 54% s 0,5 mg ozanimodu ve srovnání s 37% s placebem. Za 32 týdnů byl poměr klinické remise 21%, 26% a 6%, respektive; poměr klinické odpovědi byl 51%, 35% a 20%, respektive. Za 8 týdnů absolutní počet lymfocytů klesl o 49% od výchozího stavu u ozanimodu 1 mg a o 32% od výchozího stavu u 0,5 mg. Nejběžnějším vedlejsím efektem byla anemie a bolest hlavy.
Na rozdíl od jiných současně dostupných látek na zánětlivou střevní chorobu může být ozanimod podáván perorálně a nepotlačuje imunitní systém k bodu zvýšené pravděpodobnosti infekce nebo rakoviny.
 
Zdroj: New England Journal of Medicine, May 5, 2016
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář