Vysoká konzumace kávy je spojena se snížením rizika sklerozy multiplex MS – výsledky ze dvou nezávislých studií Tisk
0Dr. A.K. Hedström a kolektiv provedli retrospektivní kalkulaci OR s 95% CI ze dvou na sobě nezávislých populačních case-control studií – švédská měla 1620 případů a 2788 kontrol, americká měla 1159 případů a 1172 kontrol. Pro široký rozsah potenciálně matoucích faktorů byly použity logistické regresní modely.
Ve srovnání s těmi, kdo hlásili neužívání kávy, bylo riziko MS značně snížené u těch, kdo hlásili vysokou konzumaci kávy přesahující 900 ml denně (OR 0,70; 95% CI 0,49 až 0,99) u švédské studie a OR 0,69; 95% CI 0,50 až 0,96 u americké studie. Nižší OR pro MS se zvýšenou konzumací kávy byl pozorován bez ohledu na to, zda byla konzumace na začátku choroby nebo 5 či 10 let před nástupem choroby.
Podle studií na zvířecích modelech MS může vysoká konzumace kávy snížit riziko rozvoje MS. Kofein (jedna ze složek kávy) má neuroprotektivní vlastnosti a ukázalo se, že potlačuje produkci prozánětlivých cytokinů, což můžou být mechanismy spojené s pozorovanou spojitostí.
 
Zdroj: J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87(5):454-460.

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář