Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky Doplnění železa může snížit závažnost tiků u Tourettova syndromu (TS) u dětí
Doplnění železa může snížit závažnost tiků u Tourettova syndromu (TS) u dětí PDF Tisk Email
Dr. Debabrata Ghosh z Ohio State University College of Medicine v Columbusu provedl analýzu pacientských záznamů (n = 57) v Nationwide Children's Hospital, která zahrnovala pacienty mladší 18 let s potvrzenou diagnozou TS mezi lety 2009 a 2015 se záznamem serového ferritinu. Poměr chlapců a dívek byl 2:1 se středním věkem při první visitě 9,6 ± 2,9 roku. Komorbidity zahrnovaly obsesivně kompulzivní chorobu OCD 37%, ADHD 44% a anxietu 49%. Závažnost tiků a dopad na život byly stupňovány pomocí YGTSS (Modified Yale Global Tic Severity Scale) do škály od 1 (lehká) do 5 (těžká). V kohortě byla závažnost tiků střední (středně 2,3 ± 0,8) stejně jako dopad na život (středně 2,2 ± 0,9). Střední složené skore bylo 4,6 ± 1,6. Střední hladina ferritinu byla 48,0 ± 33,3 ng/ml (rozsah 12,0 – 172,0 ng/ml). Serový ferritin méně než 50 ng/ml byl považován za nízký.
Pacienti s nízkými hladinami serového ferritinu (n = 37) měli složené skore tiků častěji v závažné skupině než pacienti s normálními hladinami (38% vs 25%, respektive), ačkoliv rozdíly nebyly statisticky signifikantní pravděpodobně kvůli malému vzorku. V lehké až střední skupině (n = 20) tomu bylo naopak – s normální hladinou 75%, s nízkou hladinou 62%. Když bylo pacientům suplementováno železo 3-5 mg/kg/den po dobu 3-6 měsíců, měli z toho prospěch jak železo-deficitní, tak železo-dostateční. U železo-deficitních, kteří nedostali žádnou terapii (n = 7) se za 12 měsíců zhoršila závažnost tiků z 2,36 ve výchozím stavu na 2,70. U pacientů, kteří dostávali železo (n = 5) se ukázalo snížení závažnosti tiků z 2,70 na 1,90. U pacientů s dostatečnou hladinou železa ve výchozím stavu, kteří dostávali železo (n = 10) se skore snížilo z 2,40 na 1,95 a bez suplementace (n = 4) zůstalo na 2,88. Komorbidity OCD, ADHD a anxieta nebyly v korelaci se sérovými hladinami ferritinu.
Železo je potřeba pro nervovou myelinizaci, ovlivňuje citlivost D2 receptorů a jeho deficit je v etiologickém spojení se syndromem neklidných nohou (RLS). Byla by potřeba větší prospektivní dvojitě slepá studie pro zjištění vztahů mezi hladinami serového ferritinu a nervovými a křečovými aspekty.
 
Zdroj: 20th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. Abstract 968. Presented June 21, 2016.
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack