Cariprazin je efektivní u pacientů s bipolární poruchou s manickými a smíšenými epizodami Tisk
Dr. Irma Saliu a kolektiv z Allergan, Lowell, Massachusetts shromáždili data z podobně navržených 3-týdenních randomizovaných dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií. Výsledky prezentovali na 30. kongresu ECNP (European College of Neuropsychopharmacology). Analýza zahrnovala pacienty ve věku 18 až 65 let s celkovým skore YMRS (Young Mania Rating Scale) ≥20 a celkovým skore MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) ≤18. Pomocí diagnostického specifikátoru DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision) byla pacientská data stratifikována na následující podskupiny: aktuální manická epizoda, aktuální smíšená epizoda, aktuální epizoda s psychotickými rysy a aktuální epizoda bez psychotických rysů. Stanovení účinnosti zahrnovala celkové skore YMRS, poměry odpovědi YMRS (≥50% zlepšení) a poměry remise YMRS (celkové skore YMRS ≤12). Celkem 1037 pacientů mělo ≥1 post-výchozí stanovení YMRS a bylo zahrnuto do celkové shromážděné intention-to-treat populace.
LSMD (least squares mean difference) pro cariprazin vs placebo u změny celkového skore YMRS od výchozího stavu do 3. týdne byla -5,7 (P<0,0001) u pacientů v manické podskupině, -4,0 (P=0,0254) u smíšené podskupiny, -6,2 (P<0,0001) u psychotické podskupiny a -5,0 (P<0,0001) u nonpsychotické podskupiny. Signifikantně vyšší procento pacientů s cariprazinem vs placebem mělo odpovědní a remisní kritéria v manické podskupině (58% vs 36%, P<0,0001; 45% vs 29%, P<0,0001), v psychotické podskupině (53% vs 32%, P=0,0005; 43% vs 25%, P=0,0017) a v nonpsychotické podskupině (59% vs 38%, P<0,0001; 47% vs 31%, P<0,0001), respektive.
Výzkumníci zdůrazňují, že studie shromážděné pro analýzu, nebyly navrženy pro detekování rozdílů v terapii na podskupinové úrovni a podskupinové analýzy byly provedeny post-hoc. Z těchto důvodů by měly být výsledky interpretovány s opatrností.
Studii podpořil Forest Research Institute, Inc. a Gedeon Richter.
Zdroj: Presentation title - Efficacy of Cariprazine in Subgroups of Bipolar Patients With Manic Episodes, Mixed Episodes, and With or Without Psychotic Symptoms. Abstract P3d013
 

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář