Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

clip_image027.jpg
Úvod
Kongres nemocničních lékárníků 2019 - první informace
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 16 Duben 2019 21:32
Vážení, kolegyně a kolegové,
 
Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při České asociaci sester pořádá již 23. kongres nemocničních lékárníků.
 
Hlavním tématem letošního kongresu bude problematika léčby plicních nemocí (astma, CHOPN, nádory plic). Samostatné odborné bloky budou také věnovány specializačnímu vzdělávání farmaceutů, implementaci Statementů EAHP v prostředí českých nemocničních lékáren či možnostem zvyšování adherence pacientů k chronické léčbě. Součástí kongresu budou již tradičně workshopy klinické a onkologické farmacie, které každoročně přitahují pozornost velkého počtu účastníků. Novinky v oblasti přípravy léčiv se posluchači budou moci poslechnout v odborném workshopu přípravy IPLP. Kromě vyžádaných prezentací zazní také volná sdělení k tématům úzce souvisejícím s nemocničním lékárenstvím a budou vystaveny posterové prezentace. Nedílnou součástí každého kongresu nemocničních lékárníků jsou firemní prezentace v podobě satelitních sympozií. Již několikátým rokem se také snažíme oživit odborný program přednáškovým blokem za účasti partnerů v programu Synergy.
 
 Po zkušenostech z pořádání minulých kongresů, kterých se zúčastnilo až více než 700 lékárníků, věříme, že Vám budeme mít co nabídnout.
 
Vlastní akce letos proběhne v termínu 15.–17. 11. 2019 v Olomouci v kongresovém centru hotelu Clarion.
 
Záštitu nad kongresem převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
 
PharmDr. Marek Lžičař
Předseda organizačního výboru kongresu
 
Nepřehlédněte, stojí za přečtení - Pharma Tribune I/1
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 08 Duben 2019 11:13

2. dubna 2019 vyšlo první číslo prvního ročníku Pharma Tribune (bude vycházet 4x ročně). Vydání se věnuje problematice změn v odměňování lékáren, výpadkům v dodávkách léků, poslaneckému návrhu na Rx-online a dalším. První a poslední strana nového periodika přináší rozhovory s nemocničními lékárníky, s dovolením redakce zveřejňujeme odkazy:

PharmDr. Petr Horák, prezident EAHP: Je nás málo, musíme energii vynaládat účelně

Mgr. Michal Hojný. předseda SNL: Předepsáním receptu léčba nekončí

 
Pololetní výkaz o nákladech na nákup LP a PZLÚ 2019 zrušen
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 08 Duben 2019 11:05

Zveřejňujeme informaci, že "Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely" byl pro rok 2019 zrušen. V roce 2018 Porada vedení MZd ČR změnila charakter tohoto výkazu na plošně nepovinný. Bylo avizováno, že ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.

Pro rok 2019 je nicméně tento výkaz již zrušen a nefiguruje vůbec ve výčtu výkazů zasílaných na ÚZIS https://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2019.

 
Pozvánka - 14th European Woman Pharmacists Meeting
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 04 Duben 2019 14:59
Vážené kolegyně, 
Odborné setkání se uskuteční 23. listopadu 2019 v Drážďanech.
Jedná se tradiční akci pro veřejné i nemocniční lékárníky - tedy v tomto případě výhradně lékárnice :-). Letošní program má název "Working better together – Interdisciplinary Co-operation" a bude se věnovat spolupráci farmaceuta s ostatními profesemi, nejen zdravotnickými. Zazní přípěvky o spolupráci mezi lékárnou a ostatními stakeholdery v rámci distribučního řetězce, s univerzitami, farmaceutickým průmyslem, přednášky se budou zabývat  i aktuálními tématy z oblasti  práva, FMD, GDPR a IT.
 
 
Pracovní den nemlek 24. dubna 2019 - přihlašování otevřeno
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Středa, 03 Duben 2019 14:15

Přinášíme informace o programu letošního Pracovního dne Sekce nemocničních lékárníků, který se bude konat 24. dubna 2019 v 9:30 v Lékařském domě v Praze, tentokrát na téma Rizika spojená s dávkováním léčivých přípravků.  Lékárník je při výdeji a při přípravě léčivých přípravků odpovědný za dodržování terapeutických dávek léčivých přípravků, respektive za nepřekročení maximální dávky bez vědomí lékaře. Nesprávné dávkování léčivých přípravků může mít pro pacienta až fatální následky. Lékárna je odborným pracovištěm, které zároveň poskytuje konzultace ohledně dávkování pacientům a zdravotnickým pracovníkům.

Jsme rádi, že naše pozvání přijali pracovníci Toxikologického informačního střediska, kteří nás seznámí s epidemiologií intoxikací léčivými přípravky v ČR. Během pracovního dne se zaměříme na dopady překračování maximálních dávek u analgetik. Odborný program zakončí zkušenosti s dávkováním léčivých přípravků u dětských pacientů. Zaměříme se i na informační zdroje, které vedle SPC konkrétního léčivého přípravku můžou pomoci s určením terapeutické dávky pro konkrétního pacienta.

Program ke stažení ZDE

Na pracovní den se přihlašujte ZDE

za organizační výbor PharmDr. Marcela Heislerová, PhD.

 
Vyjádření SNL k pozměňovacímu návrhu ZoL - zásilkový výdej léčiv na Rp
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Pondělí, 18 Březen 2019 09:57

Vážené kolegyně a kolegové,

zveřejňujeme  Vyjádření Výboru Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP  k pozměňovacímu návrhu Zákona o léčivech z pera pana poslance Patrika Nachera na téma Zásilkový výdej LP na předpis (ke stažení zde (č. 302 z 13.3.2019). Jsme přesvědčeni, že návrhu, který zásadním způsobem mění charakter poskytování lékárenské péče v ČR, by měla předcházet široká odborná diskuse. 

Vyjádření bylo zasláno mj. ministru zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi, MHA a předsedkyni Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.

výbor Sekce nemocničních lékárníků

 
V Německu rozhodně nežijeme v lékárnickém ráji
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Úterý, 05 Březen 2019 10:50
Se svolením Standy Havlíčka Zveřejňujeme rohovor s dr. Steffenem Amannem, nemocničním lékárníkem z Německa a členem výboru EAHP, publikovaný v Časopisu českých lékárníků.
 
Na 22. kongresu nemocničních lékárníků byl v listopadu minulého roku hlavním zahraničním přednášejícím Steffen Amann, vedoucí lékárník v lékárně Městské nemocnice v Mnichově (Munich Municipial Hospital Group). Sám o sobě řekl, že má jako lékárník 25 let praxe a zároveň se cítí být pacientem, který bude jednou potřebovat terapii. Na kongresu vystoupil celkem se dvěma příspěvky. První věnoval problematice Antibiotické rezistence a druhou přehledu nemocničního lékárenství v Německu. Mezi oběma přednáškami si našel čas na poskytnutí rozhovoru. Hned moje první otázka ho ale rozesmála.
 
Vzhledem k tomu, že se mnoho kolegů u nás dívá za naše západní hranice jako na lékárenský ráj, nemůžu se ani zeptat jinak. Mají se lékárníci v Německu jako v ráji?
Opravdu se to děje? Opravdu si myslíte, že na západ od vás je pro lékárníky ráj? V tom případě se musíte dívat přes Německo někam ještě dál na západ. V Německu rozhodně nežijeme v lékárnickém ráji.
Počkejte myslím to vážně. Možná to není z perspektivy nemocničního lékárenství ale pohledem na celý segment lékárenství. Částečně pro určitou ekonomickou stabilitu provozování lékáren, ale také pro společenský obraz a prestiž lékárníka. Jakkoliv se jako lékárníci snažíme nabízet odbornost a specializované poradenství, poptávka po ní není. Protože u nás jsme v očích veřejnosti spíš prodavači. 
Zajímavé, jste na tom úplně stejně jako lékárníci v Německu, alespoň podle toho, co já vím a do jaké míry můžu hodnotit veřejné lékárenství. Upřímně musím samozřejmě říct, že ABDA, obdoba vaší lékárnické komory, a další lékárnická sdružení propagují myšlenku, která by měla posílit veřejné mínění v tom smyslu, že lékárník je vážené povolání s hlubokými znalostmi o lécích a je pacientům k dispozici. Na druhé straně veřejnost vnímá, že lékárna je pro nákupy trochu luxusní místo, což dokladuje i užívání slovního spojení „lékárnická cena“ pokud chcete říct, že je něco příliš drahé.
Celý článek...
 
Nabídka účasti na Academy Seminars EAHP 2019
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Neděle, 24 Únor 2019 23:46
Vážení nemocniční lékárníci,
věnujte, prosím, pozornost nabídce EAHP na dva Academy Semináře, které se budou konat v Bruselu 20. -21. září 2019. V případě zájmu o účast se přihlaste do 22. března 2019 ve formuláři ZDE. Podmínkou účasti je členství v SNL,  vypracování zprávy ze služební cesty a prezentace na Kongresu nemocničních lékárníků. V případě většího počtu zájemců vybere účastníky výbor SNL. EAHP hradí účast a ubytování, náklady na dopravu mohou být vybraným účastníkům hrazeny z prostředků ČFS.

 

Seminar 1: Antibiotic Stewardship: Advanced
Seminar 2: Qualitive research methods
 
Z každé země se každého semináře mohou účastnit dva nemocniční lékárníci (4 účastníci celkem), registraci a rezervaci ubytování (po schválení výborem SNL) je nutné provést do 31. května 2018.
 
 
Podminky účasti ze strany EAHP: nemocniční lékárník plynně hovořící anglicky
 
Seminář 1 - Po úspěchu prvního "Academy seminar" o Antibiotic Stewardship (pro začátečníky) se jedná o pokračování se stejnou tématikou, ale pro nemocniční lékárníky s pokročilou úrovní znalostí v této oblasti;

Seminář 2 - Nemocniční lékárníci, kteří plánují, zajímají se, nebo již mají zkušenosti s hodnocením zdravotních služeb.  Tento Seminář nícméně není vhodný pro ty, kdo již mají hluboké znalosti kvalitativního výzkumu (Wikipedie).
 
výbor SNL

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 9 z 49

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 266 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack